>>Welcome to bungkanSchool<<<


   0 Day

สอบปลายภาค(ม.3,ม.6)
23-26 กุมภาพันธ์ 2559


เหลือเวลาอีก 10   วัน
     
[วันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2559]

Statistics
วันนี้ 10 คน
ผู้เข้าชมรวม 198461 คน

(เริ่มนับสถิติ 19 เมษายน 2554)


|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|


ข่าวการศึกษา


 
     

กิจกรรมล่าสุด

เข้าค่ายพักแรมลูกเสือ เนตรนารี ยุวกาชาด ปีการศึกษา 2558
คลิกเพื่อดูภาพ.. Details
วันครูประจำปี 2559
คลิกเพื่อดูภาพ.. Details
การแข่งขันกีฬาภายใน ปีการศึกษา 2558
คลิกเพื่อดูภาพ.. Details
 >>>cALENDAR <<<

facebook

 

การรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ประจำปีการศึกษา 2559
[วันที่ลงประกาศ : วันที่ 09 กุมภาพันธ์ 2559]Details

5 ทีมชิงชัยสนุก-สู้กันยันตี2 ‘บึงกาฬคอนเทสต์’ จบยิ่งใหญ่ ‘ร.ร.บึงกาฬ’คว้าแชมป์
[วันที่ลงประกาศ : วันที่ 28 มกราคม 2559]Details

รายงานการพัฒนาแบบฝึกทักษะการแก้โจทย์ปัญหาเรื่องของไหล รายวิชาฟิสิกส์เพิ่มเติม 4 รหัสวิชา ว30204 ส าหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6
[วันที่ลงประกาศ : วันที่ 04 ธันวาคม 2558]Details

ฟุตบอลหญิงร่วมแข่งขันกีฬา นักเรียนนักศึกษา คัดเลือกตัวแทนเขต 4
[วันที่ลงประกาศ : วันที่ 30 พฤศจิกายน 2558]Details

ตารางเรียน 2/2558
[วันที่ลงประกาศ : วันที่ 22 พฤศจิกายน 2558]Details

ตารางสอบกลางภาค 1/2558
[วันที่ลงประกาศ : วันที่ 11 กรกฎาคม 2558]Details

ตารางเรียน 1/2558
[วันที่ลงประกาศ : วันที่ 07 มิถุนายน 2558]Details

ตารางเรียนภาคฤดูร้อน ระหว่างวันที่ 16 มีนาคม – 10 เมษายน 2558 สำหรับนักเรียนที่ลงทะเบียนเรียนซ้ำ
[วันที่ลงประกาศ : วันที่ 14 มีนาคม 2558]Details

จุฬาฯ เปิดให้บุคคลทั่วไปโหลดงานวิจัย/วิทยานิพนธ์ ฉบับเต็ม
[วันที่ลงประกาศ : วันที่ 22 พฤศจิกายน 2558]Details

ทะเบียนพรรณไม้บึงกาฬ
[วันที่ลงประกาศ : วันที่ 09 กันยายน 2558]Details

แบบรายงานผลสอบกลางภาคสำหรับครูที่ปรึกษา 1/2558
[วันที่ลงประกาศ : วันที่ 15 กรกฎาคม 2558]Details

บทเรียนสำเร็จรูปเรื่อง หลักธรรมโอวาท 3 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3
[วันที่ลงประกาศ : วันที่ 19 มิถุนายน 2558]Details

ฮือฮา! นักวิทย์พบ 'คลื่นความโน้มถ่วง' มีจริง พิสูจน์ทฤษฎี 100 ปี ของไอน์สไตน์
[วันที่ลงประกาศ : วันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2559]Details

วันสมเด็จพระมหาธีราชเจ้า
[วันที่ลงประกาศ : วันที่ 25 พฤศจิกายน 2558]Details

บทความเผยแพร่ความรู้สู่ประชาชน เมอร์ส (MERS-CoV) : ไวรัสมรณะ
[วันที่ลงประกาศ : วันที่ 25 พฤศจิกายน 2558]Details

โรคไข้เลือดออก
[วันที่ลงประกาศ : วันที่ 22 พฤศจิกายน 2558]Details
ข่าวล่าสุด

 ฮือฮา! นักวิทย์พบ 'คลื่นความโน้มถ่วง' มีจริง พิสูจน์ทฤษฎี 100 ปี ของไอน์สไตน์ 
 การรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ประจำปีการศึกษา 2559 
 5 ทีมชิงชัยสนุก-สู้กันยันตี2 ‘บึงกาฬคอนเทสต์’ จบยิ่งใหญ่ ‘ร.ร.บึงกาฬ’คว้าแชมป์ 
 รายงานการพัฒนาแบบฝึกทักษะการแก้โจทย์ปัญหาเรื่องของไหล รายวิชาฟิสิกส์เพิ่มเติม 4 รหัสวิชา ว30204 ส าหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 
 ฟุตบอลหญิงร่วมแข่งขันกีฬา นักเรียนนักศึกษา คัดเลือกตัวแทนเขต 4 
 วันสมเด็จพระมหาธีราชเจ้า 
 บทความเผยแพร่ความรู้สู่ประชาชน เมอร์ส (MERS-CoV) : ไวรัสมรณะ 
 จุฬาฯ เปิดให้บุคคลทั่วไปโหลดงานวิจัย/วิทยานิพนธ์ ฉบับเต็ม 
 โรคไข้เลือดออก 
 ตารางเรียน 2/2558 
อ่านข่าวทั้งหมด