>>Welcome to bungkanSchool<<<


   0 Day

สอบปลายภาค(ม.3,ม.6)
23-26 กุมภาพันธ์ 2559


เหลือเวลาอีก -   วัน
     
[วันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2559]

Statistics
วันนี้ 9 คน
ผู้เข้าชมรวม 216414 คน

(เริ่มนับสถิติ 19 เมษายน 2554)


|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|


 

เกณฑ์ทดสอบสมรรถภาพร่างกายเพื่อเข้าเป็นนักศึกษาวิชาทหารปีการศึกษา 2559


 

 ปฏิทินวิชาการ 2559

 
     

กิจกรรมล่าสุด

ปัจฉิมนิเทศ ปีการศึกษา 2558
คลิกเพื่อดูภาพ.. Details
เข้าค่ายพักแรมลูกเสือ เนตรนารี ยุวกาชาด ปีการศึกษา 2558
คลิกเพื่อดูภาพ.. Details
วันครูประจำปี 2559
คลิกเพื่อดูภาพ.. Details
 >>>cALENDAR <<<

facebook

 

ประกาศรายชื่อนักเรียนที่ได้ลําดับสํารองเพื่อมอบตัวเข้าเรียนต่อชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 โรงเรียนบึงกาฬ สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 21 และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ประจําปีการศึกษา 2559
[วันที่ลงประกาศ : วันที่ 11 เมษายน 2559]Details

ประกาศรายชื่อนักเรียนที่มีสิทธิ์เข้าศึกษาต่อชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ห้องเรียนปกติ และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ห้องเรียนพิเศษ Mini English Program (MEP) ห้องทดลองเปิด ประจำปีการศึกษา 2559 โรงเรียนบึงกาฬ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 21
[วันที่ลงประกาศ : วันที่ 01 เมษายน 2559]Details

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาต่อระดับ ม.1 และ ม.4 ปีการศึกษา 2559 หลักสูตรส่งเสริมความสามารถทางด้านคณิตศาสตร์ - วิทยาศาสตร์ (GIFT)
[วันที่ลงประกาศ : วันที่ 09 มีนาคม 2559]Details

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบเข้าเรียนต่อระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ปีการศึกษา 2559 และห้องสอบ
[วันที่ลงประกาศ : วันที่ 05 มีนาคม 2559]Details

ตารางสอบปลายภาค 2/2558 โรงเรียนบึงกาฬ
[วันที่ลงประกาศ : วันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2559]Details

ตารางเรียน 2/2558
[วันที่ลงประกาศ : วันที่ 22 พฤศจิกายน 2558]Details

ตารางสอบกลางภาค 1/2558
[วันที่ลงประกาศ : วันที่ 11 กรกฎาคม 2558]Details

ตารางเรียน 1/2558
[วันที่ลงประกาศ : วันที่ 07 มิถุนายน 2558]Details

ไฟล์หน้าปก ปพ.5 ปีการศึกษา 2/2558
[วันที่ลงประกาศ : วันที่ 02 มีนาคม 2559]Details

จุฬาฯ เปิดให้บุคคลทั่วไปโหลดงานวิจัย/วิทยานิพนธ์ ฉบับเต็ม
[วันที่ลงประกาศ : วันที่ 22 พฤศจิกายน 2558]Details

ทะเบียนพรรณไม้บึงกาฬ
[วันที่ลงประกาศ : วันที่ 09 กันยายน 2558]Details

แบบรายงานผลสอบกลางภาคสำหรับครูที่ปรึกษา 1/2558
[วันที่ลงประกาศ : วันที่ 15 กรกฎาคม 2558]Details

ฮือฮา! นักวิทย์พบ 'คลื่นความโน้มถ่วง' มีจริง พิสูจน์ทฤษฎี 100 ปี ของไอน์สไตน์
[วันที่ลงประกาศ : วันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2559]Details

วันสมเด็จพระมหาธีราชเจ้า
[วันที่ลงประกาศ : วันที่ 25 พฤศจิกายน 2558]Details

บทความเผยแพร่ความรู้สู่ประชาชน เมอร์ส (MERS-CoV) : ไวรัสมรณะ
[วันที่ลงประกาศ : วันที่ 25 พฤศจิกายน 2558]Details

โรคไข้เลือดออก
[วันที่ลงประกาศ : วันที่ 22 พฤศจิกายน 2558]Details
ข่าวล่าสุด

 ประกาศรายชื่อนักเรียนที่ได้ลําดับสํารองเพื่อมอบตัวเข้าเรียนต่อชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 โรงเรียนบึงกาฬ สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 21 และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ประจําปีการศึกษา 2559 
 ประกาศรายชื่อนักเรียนที่มีสิทธิ์เข้าศึกษาต่อชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ห้องเรียนปกติ และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ห้องเรียนพิเศษ Mini English Program (MEP) ห้องทดลองเปิด ประจำปีการศึกษา 2559 โรงเรียนบึงกาฬ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 21 
 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาต่อระดับ ม.1 และ ม.4 ปีการศึกษา 2559 หลักสูตรส่งเสริมความสามารถทางด้านคณิตศาสตร์ - วิทยาศาสตร์ (GIFT)  
 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบเข้าเรียนต่อระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ปีการศึกษา 2559 และห้องสอบ 
 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบเข้าเรียนต่อระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2559 และห้องสอบ 
 ไฟล์หน้าปก ปพ.5 ปีการศึกษา 2/2558 
 การรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ประจำปีการศึกษา 2559 
 ตารางสอบปลายภาค 2/2558 โรงเรียนบึงกาฬ 
 ฮือฮา! นักวิทย์พบ 'คลื่นความโน้มถ่วง' มีจริง พิสูจน์ทฤษฎี 100 ปี ของไอน์สไตน์ 
 5 ทีมชิงชัยสนุก-สู้กันยันตี2 ‘บึงกาฬคอนเทสต์’ จบยิ่งใหญ่ ‘ร.ร.บึงกาฬ’คว้าแชมป์ 
อ่านข่าวทั้งหมด