วันนี้ 70 คน
ผู้เข้าชมรวม 164507 คน

(เริ่มนับสถิติ 19 เมษายน 2554) ผลการสอบคัดเลือกเข้าศึกษาต่อโรงเรียนบึงกาฬ ม.1 และ ม.4 โรงเรียนบึงกาฬ ปีการศึกษา 2558


 ระเบียบการและใบสมัคร นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ห้องเรียนปกติ  


ตารางเรียนภาคฤดูร้อน ระหว่างวันที่ 16 มีนาคม – 10 เมษายน 2558 สำหรับนักเรียนที่ลงทะเบียนเรียนซ้ำ


ประกาศผลการสอบคัดเลือกเข้าเรียนต่อ

ห้องเรียนส่งเสริมความสามารถด้านคณิตศาสตร์ - วิทยาศาสตร์

ปีการศึกษา 2558

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1          ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4


บันทึกช่วยจำสำหรับนักเรียนชั้น ม.1 และ ม.4

 


ปฏิทินวิชาการปีการศึกษา 2557

 

นายคอมฉันท์  นาเมืองรักษ์

[ผู้อำนวยการโรงเรียนบึงกาฬ]

254 Day

เปิดเทอม
ปีการศึกษา 2558

เหลือเวลาอีก 27   วัน     
[วันที่ 18 พฤษภาคม 2558]   เรื่อง สอบราคาจ้างปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน 
   ผลการสอบคัดเลือกเข้าศึกษาต่อโรงเรียนบึงกาฬ ม.1 และ ม.4 โรงเรียนบึงกาฬ ปีการศึกษา 2558 
   ายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบและเลขที่นั่งสอบเพื่อเข้าศึกษาต่อระดับชั้น ม.1 และ ม.4 ปีการศึกษา 2558 
   ระเบียบการและใบสมัคร นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ห้องเรียนปกติ  
   ระเบียบการรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ห้องเรียนพิเศษ ปีการศึกษา 2558 
   ระเบียบการรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ห้องเรียนพิเศษ ปีการศึกษา 2558 
   ใบสมัครศึกษาต่อชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2558 
   ใบสมัครศึกษาต่อชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ปีการศึกษา 2558 
   ระเบียบการรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ห้องเรียนปกติ ปีการศึกษา 2558 
   ระเบียบการรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ห้องเรียนปกติ ปีการศึกษา 2558 
อ่านข่าวท้งหมด  
   ตารางเรียนภาคฤดูร้อน ระหว่างวันที่ 16 มีนาคม – 10 เมษายน 2558 สำหรับนักเรียนที่ลงทะเบียนเรียนซ้ำ 
   ตารางสอบปลายภาค 2/2557 ม.1 - ม.6 
   ขั้นตอนการลงทะเบียน 2/2557 
   ตารางสอบปลายภาค 1/2557 ม.1-ม.6 
   ตารางสอบกลางภาค ม.1-ม.6 ปีการศึกษา 1/2557 
    ตารางเรียนปีการศึกษา 2557 (ปรับปรุงล่าสุดวันที่ 13 มิ.ย. 2557 )  
   ชุมนุมที่เปิดสอนในเทอม 1/2557 โรงเรียนบึงกาฬ  
   รายชื่อนักเรียนม.3 ปีการศึกษา 2556 ที่มีปัญหาผลการเรียน  
   รายชื่อนักเรียนม.6 ปีการศึกษา 2556 ที่มีปัญหาผลการเรียน  
   คำขวัญวันเด็ก 2557 ประวัติวันเด็กแห่งชาติ 
อ่านข่าวท้งหมด  
ยังไม่มีประกาศ
อ่านข่าวท้งหมด  

 

     
   รายงานผลการพัฒนาทักษะการอ่านภาษาอังกฤษเชิงวิเคราะห์ ด้วยวิธี เอส คิว ทรี อาร์ ( SQ3R ) ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 โรงเรียนบึงกาฬ  
   รายงานผลการใช้ชุดการสอนดนตรีเบื้องต้น ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2  
   แบบสรุปผลการศึกษา (สำหรับครูที่ปรึกษาแต่ละห้อง) 2556 
   รายงานการพัฒนาแบบฝึกทักษะคณิตศาสตร์ รายวิชาคณิตศาสตร์พื้นฐาน  
   รายงานการพัฒนาชุดการเรียน สาระการเรียนรู้เพิ่มเติม รายวิชากลบท ท30213 ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย  
   กิจกรรมแข่งขัน โรงเรียนบึงกาฬ สพม. เขต ๒๑ (หนองคาย,บึงกาฬ) 2556 
   รายงานการพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนโดยใช้ชุดการสอนเรื่องโครงสร้างและหน้าที่ของพืชดอก ของนักเรียนชั้น 
อ่านข่าวท้งหมด  

   โรคติดเชื้อไวรัสอีโบลา (Ebola) คืออะไร 
   1 กรกฎาคม วันสถาปนาลูกเสือแห่งชาติ 
   การ RIP เพลงจาก CD เพื่อฟังเองผิดกฎหมายหรือไม่?! 
   ไมโครซอฟท์จะหยุดให้บริการ Windows XP วันที่ 8 เม.ย. 57 นี้ 
   Google เปิดตัว Youtube.co.th เพื่อคนไทยแล้ววันนี้ 
   25 ธันวาคม วันคริสต์มาส 
   ภาษาอาเซียนวันนี้ 
   10 เคล็ดลับเพื่อสุขภาพดี 
   F1 ถึง F12 รู้ไหมว่ามันทำอะไรได้บ้าง ? 
   1G 2G 3G 4G คืออะไร 
อ่านข่าวท้งหมด  

วารสาร
ฟ้า-แดง ฉบับ 2

ฉบับที่ 2 ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2555

[Download]บรรยากาศโรงเรียนบึงกาฬ


คลิ๊กเพื่อดู video อื่นๆ
เว็บไซต์คอมพิวเตอร์โรงเรียนบึงกาฬเว็บไซต์ศูนย์อาเซียนโรงเรียนบึงกาฬ เว็บไซต์ห้องสมุดโรงเรียนบึงกาฬfacebook โรงเรียนบึงกาฬ

เว็บไซต์โรงเรียนบึงกาฬ สพม.21 อ.เมืองบึงกาฬ จ.บึงกาฬ
@ศูนย์คอมพิวเตอร์โรงเรียนบึงกาฬ
webmaster : kame_peerawat@hotmail.co.th