วันนี้ 90 คน
ผู้เข้าชมรวม 180431 คน

(เริ่มนับสถิติ 19 เมษายน 2554)

เว็บไซต์งานศิลปหัตถกรรมครั้งที่ 65 (ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ)
ตารางเรียน 1/2558 

 ไฟล์อบรม ASEAN Curriculum Sourcebook  


ปฏิทินวิชาการปีการศึกษา 2558

 

นายคอมฉันท์  นาเมืองรักษ์

[ผู้อำนวยการโรงเรียนบึงกาฬ]

121 Day

งานศิลปหัตถกรรม ครั้งที่ 65
ระดับเขตพื้นที่การศึกษา
ปีการศึกษา 2558

เหลือเวลาอีก  19   วัน     
[เริ่มวันที่ 20 กันยายน 2558]   คู่มือประชาชน โรงเรียนบึงกาฬ ตาม พ.ร.บ. การอำนวยความสะดวกฯ พ.ศ.2558 
   รับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราวครูสอนภาษาญี่ปุ่นและเจ้าหน้าที่พยาบาล 
   ตารางเรียนปรับพื้นฐาน ม.1 และ ม.4 ปีการศึกษา 2558 โรงเรียนบึงกาฬ 
   รับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราวทำหน้าที่ครูผู้สอน  
   เรื่อง สอบราคาจ้างปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน 
   ผลการสอบคัดเลือกเข้าศึกษาต่อโรงเรียนบึงกาฬ ม.1 และ ม.4 โรงเรียนบึงกาฬ ปีการศึกษา 2558 
   ายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบและเลขที่นั่งสอบเพื่อเข้าศึกษาต่อระดับชั้น ม.1 และ ม.4 ปีการศึกษา 2558 
   ระเบียบการและใบสมัคร นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ห้องเรียนปกติ  
   ระเบียบการรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ห้องเรียนพิเศษ ปีการศึกษา 2558 
   ระเบียบการรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ห้องเรียนพิเศษ ปีการศึกษา 2558 
อ่านข่าวท้งหมด  
   ตารางสอบกลางภาค 1/2558 
   ตารางเรียน 1/2558 
   ตารางเรียนภาคฤดูร้อน ระหว่างวันที่ 16 มีนาคม – 10 เมษายน 2558 สำหรับนักเรียนที่ลงทะเบียนเรียนซ้ำ 
   ตารางสอบปลายภาค 2/2557 ม.1 - ม.6 
   ขั้นตอนการลงทะเบียน 2/2557 
   ตารางสอบปลายภาค 1/2557 ม.1-ม.6 
   ตารางสอบกลางภาค ม.1-ม.6 ปีการศึกษา 1/2557 
    ตารางเรียนปีการศึกษา 2557 (ปรับปรุงล่าสุดวันที่ 13 มิ.ย. 2557 )  
   ชุมนุมที่เปิดสอนในเทอม 1/2557 โรงเรียนบึงกาฬ  
   รายชื่อนักเรียนม.3 ปีการศึกษา 2556 ที่มีปัญหาผลการเรียน  
อ่านข่าวท้งหมด  
ยังไม่มีประกาศ
อ่านข่าวท้งหมด  

 

     
   แบบรายงานผลสอบกลางภาคสำหรับครูที่ปรึกษา 1/2558 
   บทเรียนสำเร็จรูปเรื่อง หลักธรรมโอวาท 3 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 
   ไฟล์อบรม ASEAN Curriculum Sourcebook  
   รายงานผลการพัฒนาทักษะการอ่านภาษาอังกฤษเชิงวิเคราะห์ ด้วยวิธี เอส คิว ทรี อาร์ ( SQ3R ) ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 โรงเรียนบึงกาฬ  
   รายงานผลการใช้ชุดการสอนดนตรีเบื้องต้น ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2  
   แบบสรุปผลการศึกษา (สำหรับครูที่ปรึกษาแต่ละห้อง) 2556 
   รายงานการพัฒนาแบบฝึกทักษะคณิตศาสตร์ รายวิชาคณิตศาสตร์พื้นฐาน  
   รายงานการพัฒนาชุดการเรียน สาระการเรียนรู้เพิ่มเติม รายวิชากลบท ท30213 ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย  
   กิจกรรมแข่งขัน โรงเรียนบึงกาฬ สพม. เขต ๒๑ (หนองคาย,บึงกาฬ) 2556 
   รายงานการพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนโดยใช้ชุดการสอนเรื่องโครงสร้างและหน้าที่ของพืชดอก ของนักเรียนชั้น 
อ่านข่าวท้งหมด  

   บทความเผยแพร่ความรู้สู่ประชาชน เมอร์ส (MERS-CoV) : ไวรัสมรณะ 
   โรคติดเชื้อไวรัสอีโบลา (Ebola) คืออะไร 
   1 กรกฎาคม วันสถาปนาลูกเสือแห่งชาติ 
   การ RIP เพลงจาก CD เพื่อฟังเองผิดกฎหมายหรือไม่?! 
   ไมโครซอฟท์จะหยุดให้บริการ Windows XP วันที่ 8 เม.ย. 57 นี้ 
   Google เปิดตัว Youtube.co.th เพื่อคนไทยแล้ววันนี้ 
   25 ธันวาคม วันคริสต์มาส 
   ภาษาอาเซียนวันนี้ 
   10 เคล็ดลับเพื่อสุขภาพดี 
   F1 ถึง F12 รู้ไหมว่ามันทำอะไรได้บ้าง ? 
อ่านข่าวท้งหมด  

วารสาร
ฟ้า-แดง ฉบับ 2

ฉบับที่ 2 ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2555

[Download]บรรยากาศโรงเรียนบึงกาฬ


คลิ๊กเพื่อดู video อื่นๆ
เว็บไซต์คอมพิวเตอร์โรงเรียนบึงกาฬเว็บไซต์ศูนย์อาเซียนโรงเรียนบึงกาฬ เว็บไซต์ห้องสมุดโรงเรียนบึงกาฬfacebook โรงเรียนบึงกาฬ

เว็บไซต์โรงเรียนบึงกาฬ สพม.21 อ.เมืองบึงกาฬ จ.บึงกาฬ
@ศูนย์คอมพิวเตอร์โรงเรียนบึงกาฬ
webmaster : kame_peerawat@hotmail.co.th